6 september 2015

Voor hen, en voor ons

We hebben ze allemaal op het netvlies staan. De overvolle trein op een station in Macedonië met het jongetje dat uit het raam hangend om zijn moeder roept, de vader die met een baby uit een zinkende boot wordt gered, de jongemannen die vruchteloos achter vrachtwagens aanrennen bij Calais. Wat bezielt ze om op die manier hun leven te wagen? Wat bezielt ons dat we toekijken en het laten gebeuren? De situaties worden steeds schrijnender. Europa heeft slechts schandalige verdeeldheid en verlamming ten toon gespreid. Het is tijd voor een gezamenlijke aanpak waarbij Europese landen via een vaste verdeelsleutel ieder een deel van de toegelaten migranten moeten opnemen. Dat schrijven Attje Kuiken en Diederik Samsom in een opiniestuk in NRC Next >