4 januari 2015

Torensteepolderplannen: en wéér zijn we vier jaar verder !

image004 (2)Op 13 januari a.s. besluit de gemeenteraad van Cromstrijen over het collegevoorstel om het bestemmingsplan “Torensteepolder” opnieuw in procedure te brengen.
Het bestemmingsplan werd op 2 juli 2014 door de Raad van State vernietigd.

Na uitvoering onderzoek meent het college argumenten te hebben dat het opnieuw in procedure brengen van hetzelfde plan een goede kans van slagen heeft.

Op 18 april 2011 vond er op verzoek van de toenmalige oppositiepartijen PvdA, CDA en GroenLinks een bijzondere openbare raadsvergadering plaats over dit project.
Het is bijzonder interessant het komende debat in het historisch perspectief te zien van de bijeenkomst in 2011.
Het verslag leest u hier.

Het Algemeen Dagblad van 19 april 2011 wijdde er een hoofdartikel aan.