Panorama Nederland: uitdaging aan ontwerpers

18 maart 2019

Eind 2018 presenteerde het college van Rijksadviseurs ‘Panorama Nederland’.

Vakblad ‘de Architect’ besteedde er uitgebreid aandacht aan.

Verplicht leesvoer voor beleidsmakers op het gebied van ruimtelijke ordening.