14 mei 2015

Terugblik op een zeer geslaagde 1 meiviering

De Partij van de Arbeid afdeling Hoeksche Waard kan terugkijken op een zeer geslaagde 1 meiviering.
In het onlangs geheel vernieuwde dorpshuis STREONA in Strijen kwamen veel partijgenoten bijeen om stil te staan bij het belang van de ‘internationale dag van de arbeid’ , te luisteren naar inspirerende sprekers, het onovertroffen koor “Melange Rood” en de jubilea te vieren van een aantal partijleden.

Het vernieuwde dorpshuis STREONA blijkt echt een aanwinst voor het dorp;  een mooi voorbeeld van een eigentijdse welzijnsvoorziening (zalencentrum, bibliotheek, ouderensoos, etc.)

Naast traditionele (strijd)liederen zong Melange Rood ook eigentijdse, kritische
liederen over onder andere de Koorfotozorg en de illegalenproblematiek (Wekom?!) De aanwezigen kregen trouwens van het koor het compliment dat er een heel persoonlijke,  echt sociale sfeer hing .
De koorleden maakten het ook niet vaak mee dat er zovelen “De Internationale” uit volle borst meezongen !
(Wat wil je, met zoveel oudgedienden in de zaal!)

Van de zes Jubilarissen waren er vier aanwezig.
De Dames Verschoor uit ‘s-Gravendeel (25 jaar lid))  en De Graaf (65 jaar lid !) uit Puttershoek waren niet in de gelegenheid aanwezig te zijn. Zij krijgen/kregen persoonlijk bezoek van ons bestuur om hen de erepenning en het bouquet rode rozen te overhandigen.

Jubilarissen

v.l.n.r. dhr Den Boer, Mevr. Visser, De heer Van Driel, afdelingsvoorzitter Gee Rooimans en dhr Van der Linden

Cor Den Boer (25 jaar lid) was jarenlang de drijvende (PR)kracht achter het succes in de periode Henk Van Driel (ook jubilaris) in de voormalige gemeente ’s Gravendeel.
Mevrouw Visser (65 jaar lid) is éen van de oprichters van het van oorsprong socialistische zangkoor Euphonia uit Oud-Beijerland, waar zij nog steeds lid van is. Dat was goed te horen, zij zong nog uit volle borst mee met het koor.
Henk van Driel (25 jaar lid) was geruime tijd wethouder in ’s- Gravendeel .(Zijn vader, op 1 mei ook aanwezig, was overigens ooit in dezelfde gemeente wethouder voor het CDA)
De heer Van der Linden (50 jaar lid) uit ‘s-Gravendeel is daar een aantal jaren penningmeester geweest en was altijd zeer actief in de campagnes.

 

Gee Rooimans, voorzitter van de PvdA afd. Hoeksche Waard, zette de jubilarissen uitgebreid in het zonnetje en overhandigde hen de traditionele bos rode rozen en de bijbehorende penning (voor degenen die 65 jaar lid zijn was dat de spreekwoordelijke en zeldzame Dreespenning).

De jubilarissen, lid geworden in 1950, 1965 en 1990, werd de spiegel voorgehouden van de ‘eeuwige’ worsteling van de sociaal democratie: sociaal maar ook democratisch, altijd bereid vanuit bestuursverantwoordelijkheid te werken aan een rechtvaardiger samenleving. De tijd van Drees, van den Uyl en van Kok. Met wat voorbeelden van wat er in die jaren speelde.

Marit Maij 2

Marit Maij, PvdA 2e kamerlid en Europa-woordvoerder, begon haar speech als volgt:
Dank u wel dat ik vandaag in dit mooie deel van Nederland deze bijzondere dag met u mag vieren.”
“1 mei, dag van een arbeid, is een dag die wij in Nederland te weinig vieren. Terwijl het hebben van werk, fatsoenlijk en lonend werk, zo belangrijk is. Net als het beschermen van werknemers zo essentieel voor de welvaart van mensen en gezinnen en voor het behouden en verstevigen van de verzorgingsstaat.”
In haar betoog ging zij in op het feit dat multinationals via ingewikkelde trucs de belastingdruk zoveel mogelijk zien te minimaliseren en de uitbuiting van werknemers in de dienstensector via internationale detachering. Beide misstanden zijn alleen in Europees verband uit te bannen. Tenslotte hield zij een persoonlijk pleidooi voor een betere combinatie van werk en zorg.
betoog.
Kortom:  Eerlijk werken en delen in de Europese Unie en eerlijk werken en delen in onze eigen privé omgeving.

De hele speech van Marit Maij kunt u hier nalezen.


Iwan Mahadew

Iwan Mahadew, fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeenteraad van Oud-Beijerland, begon zijn verhaal met een stukje geschiedenis.
“Het was op 1 mei 1886 dat in de VS  het werk werd neergelegd voor betere werk- en leefomstandigheden en uit de uitzichtloosheid te komen.”
Hij kwam vervolgens tot de conclusie dat de strijd tussen arbeid en kapitaal, onze strijd tussen uitbuiting en gewaardeerd worden nog lang niet voorbij is juist nu in een klimaat waarbij de arbeiders/werknemers offers brengen of hebben gebracht om bijvoorbeeld de financiële instituten staande te houden.
Iwan brak een lans voor de ouderen en riep ook juist de regionale politiek op om zich in te zetten voor goede zorg en huisvesting voor deze groeiende groep in onze samenleving.
Hij sloot af met: “Het is aan ons sociaal democraten om de erfenis van de sociaaldemocratische  arbeidersbeweging  te onderhouden  en voor de PvdA is en blijft  het een bijzondere  taak, een eretaak!

De hele speech van Iwan Mahadew kunt u hier nog eens nalezen.


De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Al met al een feestelijke en inspirerende avond waarbij door velen ook oude herinneringen werden opgehaald.
Veel aanwezigen spraken bij het afscheid hun dank uit voor het gevarieerde programma.