ROHW spreekt over windmolens

Windmolenjerusalem

Woensdag 23 mei vond er weer een Raadsleden Overleg Hoeksche Waards plaats. Vanuit alle fracties uit elke Hoeksche Waardse gemeente is één persoon vertegenwoordigd in dat ROHW. Nu stonden de windmolens als meest spraakmakend onderwerp op de agenda.

De Korendijkse wethouder Johan van Driel gaf een presentatie over hoe de toekomstige locaties voor windmolens tot stand zijn gekomen. Daarna bekritiseerde het raadsledenoverleg vooral de mislukte samenwerking in het verleden. Toen is het niet gelukt om met één Hoeksche Waards alternatief te komen voor de locaties die door de provincie zijn aangedragen.
Jelle Stelpstra (PvdA Korendijk) verwoordde de vraag, die continu boven de windmolendiscussie hing: “Liggen de locaties die de provincie heeft aangewezen nu écht vast, of valt er nog te lobbyen?” Het antwoord van Van Driel was duidelijk: “Die locaties liggen vast.” Het ROHW vond dat het dan aan de gemeentes zelf is, om met die locaties aan de slag te gaan. Hoeksche Waardse samenwerking moet alleen nog worden gezocht in goede communicatie met de bewoners en andere belanghebbenden en er moet worden samengewerkt om ervoor te zorgen dat bewoners naast de nadelen, ook nog voordelen van de molens tegemoet kunnen zien.
Ondertussen dringt de provincie daar ook op aan. De Hoeksche Waardse gemeenten kregen per brief te horen dat van hen wordt verwacht dat ze binnen drie maanden aangeven, hoe de gemeenten windmolens mogelijk gaan maken. Adriaan van der Wulp (SGP Binnenmaas) verwoordde de samenwerking in de Hoeksche Waard treffend: “Laten we in ieder geval zorgen dat die vijf brieven met een nietje erdoor in 1 enveloppe naar de provincie worden gestuurd.” Tekenend voor de samenwerking…………