Fractie

De PvdA-fractie vergadert voorafgaand aan de commissie- en de raadsvergaderingen om zich voor te bereiden op de standpunten, die de fractie zal gaan innemen ten aanzien van de agendapunten. De fractie staat open voor een ieder die goede ideeën heeft. Standpunten, suggesties en voorstellen kunt u mailen naar de fractievoorzitter.
Naast de onderstaande fractieleden wordt deze vergadering ook regelmatig bijgewoond door de zogenaamde steunfractieleden Sija Spruit, Dick Hitzert en Jenny Boesenkool.

Op de website van de gemeente Binnenmaas kunt u bij “Bestuur en organisatie” en vervolgens bij “vergaderkalender” zien, welke punten geagendeerd staan en het is ook mogelijk de stukken te downloaden.

140422 PvdA, Jan Maarten Dank

Jan Maarten Dank

Fractievoorzitter, Commissielid ABZ en MZ
Bernhardstraat 1c
3274 AB Heinenoord
tel.: 0186-604111
E:  janmaarten.dank@binnenmaas.nl
Twitter: @janmaartendank

 

140422 PvdA, Piet WestdijkPiet Westdijk

Raadslid, Commissielid RZ
Máximaplein 15
3297 CX  Puttershoek
tel:  078 – 676 34 84
E: piet.westdijk@binnenmaas.nl

 


Eric HitzertEric Hitzert
Commissielid RZ
E: eric.hitzert@binnenmaas.nl

 

 

 

 

dickhitzertDick Hitzert
Commissielid MZ
E: d.hitzert@kpnmail.nl